Aylık arşivler: Haziran 2013

ENERJİDEN YARARLANMANIN TARİHÇESİ

Tarihin başlangıcından bu yana insanlar, daha kolay ve daha verimli iş yapmalarını sağlayacak enerji kaynakları aradılar. Bu yönde atılan ilk adım vinç ve ayak değirmeni gibi makineleri kullanma yoluyla insanın kas gücünün daha etkili duruma getirilmesi oldu. Çok geçmeden at,katır,öküz gibi hayvanların kas gücünün  insanınkinden çok daha büyük olduğu anlaşıldı, hayvanlar ağır yükleri çekmek ve değirmenlerde çalışmak için eğitildi. Zamanla rüzgar ve sudan da enerji kaynağı olarak yararlanılabileceği öğrenildi ve ilk yelkenli gemiler günümüzden 5000 yıl önce Mısır’da yapıldı. Romalılar , İ.Ö. birinci yüzyılda tahıl öğütmek için su değirmenleri  kullanmaya başladılar. Su enerjisi daha sonra da önemini korudu ve günümüze kadar yaygın biçimde kullanıldı.İnsanların tahıl öğütmede daha verimli bir yöntem bulmaya yönelmesiyle ortaya çıkan yel değirmenleri, Orta çağ’da Avrupa’da adım adım batıya doğru yayıldı.

TEKERLEĞİN TARİHÇESİ VE BULUNUŞU

Tekerlek belki de bütün çağların en önemli mekanik icadıdır : Makinelerin çoğunda, saatlerde, yeldeğirmenlerinde ve buhar makinelerinde, ayrıca otomobil ve bisiklet gibi taşıtlarda tekerlekler ve tekerlek ilkesine dayanan çarklar vardır. İlk tekerlek günümüzde Irak’ın kuzey kesimini içine alan Mezopotamya’da, günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce ortaya çıktı. Çömlekçilerin kil toprağı işlemede yardımcı bir araç olarak kullandıkları tekerleğin aynı dönemde arabalara takılması, ulaşımda köklü bir dönüşümün yolunu açtı ve ağır gereçler ile büyük eşyaların daha kolay taşınmasın ı sağladı. Bu ilk tekerlekler, tekparçaydılar ve tahta kalaslardan dilim olarak kesilmiş parçaların birbirine tutturulmasıyla yapılıyorlardı. İspitli (parmaklı) tekerleklerse, I.Ö. 2000 dolaylarında ortaya çıktı ve daha hafif oldukları içi, özellikle savaş arabalarında kullanıldı. Tekerleğin daha hızlı dönmesini sağlayan göbek takımlarıysa, İ.Ö. 100 dolaylarında geliştirildi. Çömlekçi Tekerleği Eski Yunanlılar ve eski Mısırlılar İ.Ö. 300’e doğru ayakla iterek çevrilen çömlekçi tekerleğini (çarkını) icat ettiler.Diskin belirli bir ağırlıkta olması, düzenli bir hızla dönmesini sağlamaktaydı. Fransa ve Almanya’da yaşayan keltler. İ.Ö. 100 dolaylarında, basit dingil milleri bulunan atlı arabalar yaptılar. Dingil ile tekerlek göbeği arasına takılmış deri gömleklerden oluşan bu miller, sürtünmeyi azaltarak tekerleğin daha kolay dönmesini sağlıyordu.